Ekim 25, 2018

HAZIRLIK ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÖZEL KUR'AN-I KERİM EĞİTİM PROGRAMI

Programın amacı: Program, hazırlık sınıflarında Kur’an-ı Kerim’i talim-tecvid ve tashihe riayet ederek, tahkik- tedvir- hadr seyirlerinde zorlanmadan okuyabilme kabiliyetini elde etmeyi amaçlamaktadır. Bu amacın tahakkuku için de sınıf içerisinde farklı seviyelerdeki öğrencilerin tespit ve tasnifini ifade eden “kur sistemi”ne dayalı Kur’an eğitimi metodunu esas almaktadır. Programın faydası: Bu uygulama, bir taraftan sınıftaki öğrenci yoğunluğunu azaltıp birbirlerine…

Read more »

Ekim 25, 2018

TAKVİYE TEMEL İSLAMİ İLİMLER DERSLERİ

Ekim 25, 2018

IV. İSLAM HUKUKU LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU

Ekim 25, 2018

ARAPÇA TEFSİR OKUMALARI

Ekim 25, 2018

OSMANLI TÜRKÇESİ İLE SAFAHAT DERSLERİ