Kategori: Eğitim Faaliyetleri

HAZIRLIK ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÖZEL KUR’AN-I KERİM EĞİTİM PROGRAMI

Programın amacı:

Program, hazırlık sınıflarında Kur’an-ı Kerim’i talim-tecvid ve tashihe riayet ederek, tahkik- tedvir- hadr seyirlerinde zorlanmadan okuyabilme kabiliyetini elde etmeyi amaçlamaktadır. Bu amacın tahakkuku için de sınıf içerisinde farklı seviyelerdeki öğrencilerin tespit ve tasnifini ifade eden “kur sistemi”ne dayalı Kur’an eğitimi metodunu esas almaktadır.

Programın faydası:

Bu uygulama, bir taraftan sınıftaki öğrenci yoğunluğunu azaltıp birbirlerine yakın seviyedeki öğrencilerle daha verimli bir ders yapma imkanı sunmakta, diğer taraftan durumu sınıf ortalamasının altında ve üstünde olan öğrencilerle özel ilgilenme fırsatı oluşturmaktadır. Özellikle durumu zayıf olan öğrencilere en fazla 10-15 kişilik gruplarla ders yapılması, öğrencilerin ilgili hocalara zimmetlenmesi anlamına gelmekte, bu durum öğrenciyi adete yakın takibe alma (markaj) fırsatı doğurmaktadır. Öğrencinin başarılı veya başarısız olma açısından hocaya da bu noktada sorumluluk yüklemektedir.

Kur’an-ı Kerim Eğitim Programından Kareler

TAKVİYE TEMEL İSLAMİ İLİMLER DERSLERİ

2018-19 Güz Dönemi Temel İslami İlimler derslerimiz 10 ayrı grubumuzda devam etmektedir.

Kademeli Eğitim Programı

Beş yıllık olan Kademeli Eğitim Programımız en başarılı öğrencilerin seçilerek, klasik medrese eğitimine benzer bir takviye programı uygulamayı amaçlamaktadır.
Bu dersler kısa vadede öğrencilerin okul derslerine yardımcı olmakta, fakülte derslerinden alınan verimi yükseltmektedir.
Orta vadede fakültemizden mezun olan öğrencilerin iş ve eğitim hayatlarında kalifiye ve aranan bireyler olmaları hedeflenmektedir.
Uzun vadede ise lisans, yüksek lisans ve doktoralarını tamamlayan öğrencilerin Arapça ve İngilizce başta olmak üzere en az iki yabancı dilde okuma ve yazma becerisine sahip, klasik ve modern anlamda dînî metinlere hakim, akademisyen ve bilim insanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Eğitimden Kareler

IV. İSLAM HUKUKU LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Değerli Öğrencileri, IV. İslam Hukuku Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu 27 Ekim Cumartesi günü 09:00-17:15 28 Ekim Pazar günü 09:30-16:00 saatleri arasında İstanbul Üniversitesi Rektörlük Doktora Salonunda yapılacaktır.

Program hakkında detaylı bilgi için IV Öğrenci Sempozyumu Program ve Özet Kitapçığı bağlantıya tıklayarak bilgi edinebilirsiniz.

ARAPÇA TEFSİR OKUMALARI

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Değerli Öğrencileri, Kerim BULADI Hocamız ile 5 Ekim cuma günü itibariyle başlamış olan programımız her hafta cuma günleri 10.00-11.30 saatleri arasında Arapça Tefsir Okumaları olarak yapılmaktadır. Programa düzenli olarak katılmak isteyenlerin bilgi vermesi rica olunur.

Dersler Vakıf Merkezimizde yapılmaktadır.Program hakkında detaylı bilgi almak için 0(212) 520 01 01 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz.

OSMANLI TÜRKÇESİ İLE SAFAHAT DERSLERİ

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Değerli Öğrencileri, Bünyamin AYÇİÇEĞİ Hocamız ile 3 Ekim çarşamba günü itibariyle başlamış olan programımız her hafta çarşamba günleri 13.00-15.00 saatleri arasında Osmanlı Türkçesi Safahat dersi olarak yapılmaktadır. Program sadece 1. ve 2. sınıf öğrencilerine yönelik olup kontenjan sınırlıdır. Programa düzenli olarak katılmak isteyenlerin bilgi vermesi rica olunur.

Dersler Vakıf Merkezimizde yapılmaktadır.Program hakkında detaylı bilgi almak için 0(212) 520 01 01 numarasından bizlere ulaşabilirsiniz.

III. İSLAM HUKUKU LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı’nın,  İstanbul Daru’l-Fünûn İlahiyat Vakfı, Ensar Vakfı ve İlim Yayma Vakfı desteğiyle düzenlemiş olduğu III. İslam Hukuku Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu 21-22 Ekim 2017 tarihlerinde gerçekleştirildi. Açılış konuşması İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mürteza Bedir tarafından yapılan sempozyuma, birçok üniversiteden lisansüstü düzeydeki araştırmacılar katıldı.

“Modern Fıkıh Araştırmalarında Üç Önemli Problem: İktisad, Gıda ve Tıp” başlıklı panel ile başlayan sempozyumda pek çok önemli konu ele alındı. Modern İslam Hukuku tartışma alanlarından “Biyo-fıkıh”, “İslam İktisadı”, “İslâmî Finans” ve “Helal Gıda” başlıklı oturumlarda dikkat çeken önemli tebliğler sunuldu. Modern konuların dışında “Klasik Doktrin Tartışmaları”, “Osmanlı Hukuku” ve “Şahıslar-Kurumlar-Meseleler” başlıklı oturumlarda da klasik fıkıh metodolojisine dair önemli konulara yer verildi. Sempozyum, genç araştırmacılara çalışmalarını sunma ve tartışma imkanı sağlarken, dinleyicilere İslam Hukuku alanında günümüzde ele alınan konuları takip etme ve tartışmalardan istifade imkanı sağladı.

BULGARİSTAN TÜRKLERİ 6-15 YAŞ GRUBU DİL, KÜLTÜR VE DEĞER EĞİTİMİ / ÖĞRETİMİ PROJESİ

Yurt dışı Türkler ve akrabalar topluluğu (YTB) nun desteği ve Bulgaristan Başmüftülüğü ile birlikte vakfımız geçtiğimiz yaz 25 gün sürmüş ve belirlenen miktarın altında bir harcama gerçekleştirilmiştir. Bulgaristan da 19 ayrı bölge de fakültemizden 22 öğrenci 2 proje kordinatörü 4 vaiz ve 2 gezici eğitimci ile 410 öğrenci ve yetişkine program uygulanmıştır. Bölgelere göre öğrencilerin bilgileri farklılık göstermiş uygulayıcılar tarafından ihtiyaca göre eğitimin seviyesi ve hızı düzenlenerek faaliyet gerçekleşmiştir. Din eğitiminin ayrılmaz bir parçası olan değerler eğitimi belli değerler etrafında yapılandırılarak Türk-İslam kültürünün büyük şahsiyetleri de örnek gösterilerek uygulanmıştır. Türk kültürüne ait temel unsurlar öğrencilerle paylaşılarak özellikle yaşadıkları bölgedeki Türk kültürünün önemli şahsiyetleri öğrencilere fark ettirilmiş ve bölgelerindeki Türk kültür ve medeniyetinin izlerini hissetmeleri hedeflenerek eğitim gerçekleşmiştir. Hz.Peygamberin örnek hayatı öğrencilere görsel materyallerle desteklenerek anlatılmıştır.

Ayrıca tüm eğitimler ihtiyaçlar doğrultusunda projeksiyon cihazı ile görsel olarak desteklenmiş ve bazı bölgelerde eğitim sonunda halka yönelik programlar gerçekleştirilmiştir.

 

ÜRDÜN EĞİTİM PROGRAMI

Vakfımız, fakültemiz öğrencilerinden hazırlık sınıflarını başarıyla tamamlayan 58 öğrencinin Arapçalarını geliştirmek ve Tarihi bir Arap ülkesini ziyaret edebilmeleri amacıyla Ürdün’e gitmeleri için destek sağlamış, oradaki üniversitelerde de eğitim görmelerine yardımcı olmuştur.

EDİRNE EĞİTİM KAMPI

Vakfımızda eğitim gören 50 öğrenci yarıyıl tatilinin bir bölümünde Edirne’ye götürülerek bir yandan eğitim almaları, bir yandan tarihi ve mimari şaheserlerini ziyaret etmeleri sağlanmıştır. Bu vesile ile 1 haftalık eğitim kampımızda Akaid,Tefsir ve Hadis derslerinin yanında İstanbul’dan hocalarımız ile kitap tahlili ve sohbetler gerçekleştirmiştir.

Selimiye Camii, Eski Cami, Üç Şerefeli Cami, Muradiye külliyesi, Şifahane sağlık müzesi gibi yerler rehber eşliğinde gezilmiş; 400 yıldır hizmet veren Darulhadis’inde tarihi konumuna yaraşır şekilde hadis dersi yapılarak program sona erdirilmiştir.

Bu gezi çerçevesinde Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ziyaret edilmiş, dekan yardımcısı ve bazı hocalarla söyleşiler gerçekleştirilmiştir.