İstanbul Daru’l-Fünûn İlahiyat Vakfı

İstanbul Daru’l-Fünûn İlahiyat Vakfı  kuruluş gayesi İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin fiziki ve teknolojik yapılarını geliştirmek, korumak ve yaşatmak; Öğrencilerin eğitim ve öğretimine her türlü katkıda bulunmak, Bilginin geliştirilmesi ve toplumsal düzeyde yaygınlaştırılmasını sağlamak, Öğretim elemanlarının bilimsel çalışmalarını ve akademik gelişimlerini desteklemektir.