İSLAM HUKUKU LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU

24-25 Ekim  2015 tarihinde Fakültemiz tarafından organize edilen ve İslam hukukuyla ilgili araştırma yapan lisansüstü öğrencilerinin katıldığı İslam Hukuku Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu’na destek olunmuştur.